مرور برچسب

فلسفه به چه درد ما می‌خورد؟

فلسفه را از کجا آغاز کنیم؟

شاید عموم مردم در مواجهه با فلسفه، آن را علمی تخصصی و دشوار، طاقت‌فرسا، به‌دردنخور و حتی بیهوده به شمار آورند و آن را مختص به افرادی به نظر عجیب و غریب بدانند، اما فلسفه و پرداختن به آن از اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین نیازهای روحی انسان است. نیاز…