مرور برچسب

فیلمنامه‌ی جدید کارگردان فقید “استنلی کوبریک

فیلم‌نامه‌ گمشده‌ای از کارگردان فقید”استنلی کوبریک” پیدا شد

پس از گذشت شصت سال، فیلم‌نامه‌ گمشده‌ای از کارگردان فقید "استنلی کوبریک" پیدا شده که هنوز قابلیت تبدیل به یک فیلم سینمایی را دارد! پروفسور "آبرامز"که یک محقق و کوبریک‌شناس بوده در این مورد به بی بی سی گفته است: "این فیلم‌نامه در ابتدا یک…