مرور برچسب

فیلمنامه اقتباسی

نویسندگان مشهور فیلم‌نامه‌های اقتباسی

نویسندگان ادبیات داستانی معمولا میل زیادی به نوشتن فیلم‌نامه دارند و از این راه نیز کسب درآمد بسیاری می‌کنند. از میان نویسندگان ادبیات داستانی افرادی موفق بوده‌اند که  عناصر ادبی داستان را به عنوان پایه اصلی نوشته خود قرار نداده‌اند. در…