مرور برچسب

فیلم‌های سال ۲۰۱۸

نگاهی به بهترین فیلم‌های پیش‌ رو در سال ۲۰۱۸ (قسمت سوم)

فیلم‌های بسیاری در سال 2018 ساخته و راهی پرده‌های سینما شدند. بسیاری از این فیلم‌ها با فروشی ناامیدکننده نتوانستند سازندگان و تولیدکنندگان خود را راضی کنند و بسیاری دیگر با توجه به هزینه ساخت و داستان‌شان فراتر از حد انتظار ظاهر شدند. در…

نگاهی به بهترین فیلم‌های پیش‌ رو در سال ۲۰۱۸ (قسمت دوم)

فیلم‌های بسیاری در سال 2018 ساخته و راهی پرده‌های سینما شدند. بسیاری از این فیلم‌ها با فروشی ناامیدکننده نتوانستند سازندگان و تولیدکنندگان خود را راضی کنند و بسیاری دیگر با توجه به هزینه ساخت و داستان‌شان فراتر از حد انتظار ظاهر شدند. در…

نگاهی به بهترین فیلم‌های پیش‌ رو در سال ۲۰۱۸ (قسمت اول)

فیلم‌های بسیاری در سال 2018 ساخته و راهی پرده‌های سینما شدند. بسیاری از این فیلم‌ها با فروشی ناامیدکننده نتوانستند سازندگان و تولیدکنندگان خود را راضی کنند و بسیاری دیگر با توجه به هزینه ساخت و داستان‌شان فراتر از حد انتظار ظاهر شدند. در…