مرور برچسب

فیلم آموزشی مخ جامع اول دبستان

“مُخ” جامع اول دبستان

فیلم آموزشی مخ جامع اول دبستان داشتن یک معلم خصوصی که هر زمانی که خواستید، بتوانید برای رفع مشکلات درس‌یتان به او مراجعه کنید یک امتیاز است. مجموعه ویدیویی مخ (معلم خصوصی) می‌تواند همان امتیاز برجسته شما نسبت به همکلاسی‌هایتان باشد.…