مرور برچسب

قدیمی ترین مدارس ایران

قدیمی ترین مدارس ایران

مدرسه فخریه سبزوار با قدمتی بیش از هزار سال مدرسه فخریه با قدمتی بیش از هزار سال جزء قدیمی‌ترین مدارس ایران بوده که در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر سبزوار قرار گرفته است. این مدرسه در قرن چهارم هجری در زمان فخرالدوله دیلمی (یکی از حاکمان…