مرور برچسب

لباس فرم

توضیحی دربارۀ الزام استفاده از لباس رسمی در کلاس‌های آنلاین

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش درباره استفاده دانش آموزان از لباس رسمی در کلاس‌های درس آنلاین توضیحاتی ارائه کرد و دربارۀ اینکه آیا دانش‌آموز باید برای حضور در کلاس آنلاین، لباس فرم بپوشد؟ گفت: منظور ما صرفا لباس فرم…