مرور برچسب

مدرسه

بازگشایی مدارس توام با واکسیناسیون همه معلمان و پرسنل باید باشد

"عباس سلطانیان" مدیرکل دفتر متوسطه آموزش نظری وزارت آموزش و پرورش، درباره آغاز سال تحصیلی از مهر و احتمال آموزش حضوری از آبان گفت: بازگشایی حتما باید توام با واکسیناسیون همه معلمان و پرسنل مدرسه باشد و حتی در مصوبه اخیر اشاره شده که تمام…

دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: در مجموع هشت میلیون و ۴۷۲ هزار دانش‌آموز کشور در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنند و از این تعداد سه میلیون مربوط به پایه‌های اول و دوم ابتدایی بوده که اغلب در مناطق شهری ساکن هستند.

سلامت جسمی دانش‌آموزان

وزیر آموزش‌وپرورش در شانزدهمین برنامه گفتگوی هفته با تأکید بر اینکه هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند مستقل از آموزش‌وپرورش اهداف خود را محقق کند، گفت: سلامت جسمی دانش‌آموزان جز مأموریت‌های آموزش‌وپرورش است.