مرور برچسب

مديريت خواب و استراحت در دوران کنکور

راهکارهای مدیریت دوران کنکور

 آغاز مطالعه برای کنکور به صورت جدی، نياز به يک عنصر بسيار مهم و اساسی دارد و آن هم مديريت اين مقوله است. در واقع، هر يک از کنکوری­‌های عزيزی که می‌خواهند در آزمون سراسری رتبه خوب و راضی کننده‌­ای به دست آورند، بايد حتماً در مدت زمان آمادگی…