مرور برچسب

نحوه مطالعه دروس

نحوه مطالعه ادبیات برای کنکور

همان‌طور که می‌دانید ادبیات درس بسیار مهمی میان دروس عمومی در کنکور است؛ به‌طوری که اگر در تمام درس‌های عمومی عملکرد خوبی داشته باشید، اما در ادبیات ضعیف باشید، نتیجه خوبی کسب نخواهید کرد. کنکوری‌های عزیز ادبیات به چند بخش شامل املا، قرابت…