مرور برچسب

همراه، والدین، نقش والدین در کنکور، همراه دانش‌آموزان کنکوری

والدین عزیز! همراه فرزند کنکوری‌تان باشید

یکی از مسایلی که در مطالعه و آمادگی داوطلبان کنکور نقش مهمی دارد، همکاری و همراهی والدین با این عزیزان برای فراهم کردن شرایط زندگی است؛ به گونه‌ای که دانش‌آموز، فرصت کافی برای مطالعه و استراحت داشته باشد. همچنین فراهم کردن محیطی امن، همراه…