مرور برچسب

پیشرفت تخصیلی

ریاضی و آمار دوازدهم سری میکرو منتشر شد

کتاب‌های میکرو‌طبقه‌بندی یکی از کامل‌ترین و خوش‌نام‌ترین مجموعه کتاب‌های کنکوری می‌باشد که دربردارنده تست‌های کنکورهای سراسری و تألیفی به همراه درسنامه‌های کامل و نکات تستی و کنکوری است. این کتاب‌ها برای پایه‌های دهم تا دوازدهم گردآوری شده…