مرور برچسب

پیش دبستان

معرفی مجموعه کتاب‌ های نشر زنبور

نشر زنبور در سری تخته کتاب‌های خود به آموزش مهارت‌های قبل از دبستان نظیر یادگیری اعداد، حروف فارسی و انگلیسی، ساعت، نقاشی و ... پرداخته است. طراحی این مجموعه کتاب‌ها به گونه‌ای است که کودکان می‌توانند برای تمرین بیشتر بارها بنویسند و پاک…