مرور برچسب

پیک سنجش روز دوشنبه 13 اسفند

پیک سنجش روز دوشنبه ۱۳ اسفند

📝 دانلود پیک سنجش شماره ۱۱۱۶ روز دوشنبه ۱۳ اسفند‌ماهدر این شماره از پیک سنجش میخوانیم:چگونه دروس عمومی ( معارف ) را بخوانیم؟جدول برنامه زمانی آزمونهای سال 1398 سازمان سمجش آموزش کشورنکات قابل توجه برای پدر مادر ها…