مرور برچسب

چالش‌های بازگشایی مدارس

الزامات بهداشتی بازگشایی مدارس ابتدایی و متوسطه اول از آذر ماه

دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، استلزامات بازگشایی مدارس ابتدایی و متوسطه اول از منظر رعایت پروتکل های بهداشتی را تشریح و از مدیران مدارس درخواست کرد تا نمون برگ تقاضای بازگشایی خود را در سامانه بارگذاری کنند.

بازگشایی مدارس به تقاضای اجتماعی تبدیل شده است

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان این که بازگشایی مدارس تبدیل به تقاضای اجتماعی شده است، گفت: تعدادی از والدین و خانواده‌ها نگران هستند و برای این منظور بازگشایی تدریجی را با رعایت کامل اصول بهداشتی و پروتکل‌های ابلاغی ترجیح داده‌ایم.

تشریح شرایط بازگشایی مدارس از زبان حاجی‌میرزایی

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه مدارس در همۀ نقاط کشور از ۱۵ شهریور باز می‌شوند، گفت: البته اگر در مناطقی با شیوع گسترده کرونا مواجه شویم که آن را وزارت بهداشت اعلام می‌کند، در آن مناطق حضور دانش‌آموزان منتفی می‌شود.