مرور برچسب

کاهش استرس دانش‌آموزان

راهکارهای مقابله با استرس دانش آموزان

معمولا بیشتر دانش‌آموزان در مدرسه استرس دارند، حال این استرس می‌تواند به دلیل ورود به یک مدرسه جدید و ملاقات با افراد جدید و یا مربوط به مسائل درسی مدرسه باشد. استرس همیشه بد نیست؛ چرا که باعث رشد و پیشرفت دانش‌آموزان می‌شود و محرکی برای…