مرور برچسب

کاهش 60 ساعت از برنامه آموزشی دانش‌آموزان پایه چهارم تا نهم

۶۰ ساعت از زمان آموزش در سه ساله دوم دوره ابتدایی و متوسطه اول کم می شود

به گفته حیدر تورانی سرپرست پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی آموزش و پرورش طرحی تحت عنوان "برنامه ویژه مدارس" به منظور کاهش ۶۰ ساعت از زمان آموزش در سه ساله دوم دوره ابتدایی و متوسطه اول از همین ماه اجرا می‌شود.۶۰ ساعت از زمان آموزش در سه ساله…