مرور برچسب

کتاب سرشک عشق

ملت عشق بخوانیم یا سرشک عشق؟

سرشک عشق نام کتابی است که اخیرا رقیب ملت عشق شناخته می‌شود، اما این کتاب روایتی متفاوت از جریان کتاب ملت عشق دارد. نویسنده در کتاب سرشک عشق به شیوه‌ تخیلی این کتاب را نوشته است. این روایت تخیلی آنقدر به حقیقت نزدیک است که تشخیص مرزهای…