مرور برچسب

کتاب طراحی وبسایت

برنامه‌نویسی و طراحی وب‌سایت برای کودکان و نوجوانان

فصل تابستان زمان مناسبی برای یادگیری مهارت‌های جدید توسط کودکان و نوجوانان است. در حال حاضر با فراگیر شدن تکنولوژی بیشتر زمینه‌های شغلی نیازمند برنامه‌نویس و طراح وب‌سایت هستند؛ بنابراین ضرورت یادگیری برنامه‌نویسی و همچنین طراحی وب‌سایت…