مرور برچسب

کنکور

امروز، آخرین مهلت اعتراض به سوالات کنکور

کلید اولیه آزمون سراسری برای حوزه های داخل کشور روز دوشنبه ۱۴ تیر از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد و کلید آزمون داوطلبان خارج از کشور نیز روز چهارشنبه ۱۶ تیر ماه جاری بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

سناریوهای بازگشایی مدارس

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: اگر محدودیتی اعمال نشود، دانش‌آموزان مطابق گذشته وارد مدرسه می‌شوند؛ در غیر این صورت، متناسب با محدودیت‌های اعمال شده در شهرهای مختلف، وضعیت‌های متفاوت تعریف می‌شود.