مرور برچسب

5G

تحولاتی که فناوری ۵G ایجاد خواهد کرد

سازمان استاندارد بین‌المللی 3GPP در حال فعالیت برای بهبود استاندارد 5G برای تماس‌های تلفنی است.این سازمان تلاش دارد از کانال‌های چندگانه‌ی صوتی و موارد استفاده از ارتباطات VR (واقعیت مجازی) برای بهبود کیفیت صدا برای تماس صوتی و تصویری…