مرور برچسب

must see Iran

بیا برویم به دَرَک

چشمان تان درست دیده، من شما را به دَرَک دعوت کرده‌ام، اما نه آن درکی که در باور عام وجود دارد. درکی که من از آن حرف می‌زنم جایی است در جنوب استان سیستان و بلوچستان در امتداد سواحل دریای مکران؛ اگر بخواهم دقیق‌تر مکان این جای عجیب را…