مرور برچسب

The Evil Within 2

بررسی بازی The Evil Within 2

در چند سال اخیر شاهد کمرنگ شدن شدید بازی‌های سبک ترسناک بوده‌ایم، اما قسمت اول بازی The Evil Within و Resident Evil تا حدودی توانسته‌اند از به گل نشستن کشتی این سبک بازی‌ها جلوگیری کنند. بازی The Evil Within هر چند از داستان قدرتمندی بهره…